Soul Body Fusion ®

sbf-logoSå det er op til dig, på din egen måde, at forbinde din bevidsthed til din planets – til Jordens bevidsthed…..  Men først må du forbinde dig med din egen krop. Det er derfor Soul Body Fusion®  er så vigtig, for du kan ikke forbinde dig med jorden, hvis du ikke kan forbinde dig med dig selv.  At forbinde dig med dig selv er det vigtigste, forbindelsen med din planet er næste trin, og derigennem er kvantespring muligt……..                                             sbf-logotekst

Mark, via Jonette Crowley

 

Jonette Crowley fortæller:

Vi har alle en fantastisk smuk sjæl, men vi er mange der er mere eller mindre afskåret fra kontakten med vores sjæl, på grund af voldsomme oplevelser, traumer og chok. Livet gør, at vi mere og mere glemmer at vi er guddommelige væsener,  at vi er mere end vores fysiske krop. Vi oplever lidelse og afstanden til sjælen bliver endnu større og symptomerne kan være, at vi ikke er til stede, vi er ude af balance, har følelsen af ikke at høre til, bliver syge, depressive, får  lavt selvværd og meget mere..

Den vestlige tankegang  der insistere på at adskille ånd og krop har forstærket denne adskildthed. Men svaret på vores smerte, det vi mangler der kan åbne os for de muligheder denne nye tidsalder giver os, er netop at bringe krop og sjæl sammen, bevidst og permanent. Vi bliver nødt til at starte her!

Soul Krop Fusion ® er en utrolig simpel teknik, der gør netop dette. Jeg nærmest snublede over processen da det gik op for mig,  at min sjæls, mit højere selv’s frekvenser ikke var i harmoni med min fysiske krops vibrationer. Jeg var simpelthen ikke i harmoni med mit åndelige selv.  Ved at lave nogle visualiseringer opdagede jeg denne ubalance, og da jeg med min intention anmodede min sjæl og min krop om at balancere sig,  harmonisere sig i forhold til hinanden, virkede det!  Noget subtilt, men samtidig meget grundlæggende ændrede sig i mig. Jeg blev tydeligt mere ’lysende’, samtidig med jeg fik en større kontakt med mig selv – jeg følte mig hjemme!

Jeg prøvede teknikken på andre og oplevede at mange fik fysiske reaktioner som prikken, varme, summen, varme og mange også oplevede følelsesmæssige skift under processen – til min overraskelse følte mange en umiddelbar følelsesmæssig forandring og lettelse, de tunge følelser blev erstattet af en følelse af balance og velvære.  Andre har fortalt,  at deres smerter er nedsat eller helt forsvinder,  de har mindre behov for medicin, er simpelthen mere raske!

I mit eget liv er jeg kommet mere i balance, jeg er kommet ’i flow’, tingene flyder lettere, jeg møder det jeg har brug for på det rette tidspunkt, fordi jeg er meget mere kraftfuldt tilstede i mit fysiske liv.

Der sker så meget når vi er hele –  når vi integrerer den åndelige del af os selv – når vi er i stand til at forbinde vores højere vibration hele vejen ned til vores fødder. Når vi bliver hele forandrer alt sig.

Det jeg elsker ved  Soul Krop Fusion ®  er, at du kan give både dig selv og andre fusioner, med fantastiske resultater til følge.

Du kan opleve en Soul body fusion transmission med Jonette på Youtube her 

Citatet er et uddrag fra et interview med Jonette. Du kan læse hele interviewet på http://www.soulbodyfusion.com/interview.htm

Mark citatet er  fra:   A Galactic Vision from Mark Edited from Quantum Consciousness  and the 8th Dimension, 2009’ Understanding Our Role in Galactic Consciousness Mark.  (channeled by Jonette Crowley) Copyright 2009-2010 Jonette Crowley